Végh Viola és Vajnai Eszter: SZOFTVERFEJLESZTÉS (Újdonságok a freQuest világából)

2013. máj 20.Az online adatfelvételek részaránya a teljes piackutatási portfólión belül évről évre növekszik, köszönhetően az internetpenetráció (bizonyos csoportokon belüli) magas arányának, illetve a módszer költséghatékony megoldásainak. A piac egyik jellemző vonása, hogy a korábban offline futtatott adatfelvételek közül egyre többet ültetnek át online platformra, aminek következtében terjedelmesebb kérdőívek kerülnek online környezetbe. Mindemellett viszont az online kérdőívek megszaporodása és a kérdezéssel kapcsolatos ellenérzések miatt a válaszadási hajlandóság csökkenőben van.

Éppen ezért egy online piackutatási szoftver fejlesztése során érdemes gondot fordítani olyan megoldások kialakítására, melyek növelni tudják a válaszadási élményt, ezzel pedig magát a válaszadási hajlandóságot. A freQuest kérdőívszerkesztő szoftver legújabb verziója ilyen megoldásokat is nyújt a már megszokott széles körű opciók mellett.

Szemkamera a szoftverfejlesztésben

A kérdőív kitöltési felületének megújítása során nem csupán a technikai fejlesztésre kell koncentrálni. A kérdőívek vizuális megjelenítése, egyes kérdések elrendezése, az oldalak struktúrája lehet ilyenkor akár az a banánhéj, ahol a legkreatívabb és újszerűbb megoldás is elcsúszhat. Az NRC abban a szerencsés helyzetben van, hogy rendelkezésére áll egy olyan eszköz, amellyel a kérdőívek vizuális megjelenítése azonnal, a fejlesztési folyamat során tesztelhető, az eredmények alapján pedig finomíthatóak a meglévő felületek, módosíthatóak az új koncepciók.

Ez az eszköz a szemkamera, amellyel az új kérdőívmegoldások is tesztelésre kerültek, a NetPanel tagjai körében szervezett, mélyinterjúval összekötött kutatás során. Az eredmények alapján születtek meg a végső megoldások, néhány példával igyekszünk megvilágítani, hogy pontosan milyen módon.

Radiobutton, checkbox

A szokásos radiobutton és checkbox gombok helyett a válaszlehetőségek közötti választást egy háromállású képi megoldás segíti. A gomb képe alapállapotban üres, az egér fölé vitelekor némileg megváltozik, majd a kattintáskor színesre vált. A nagyobb gombok használatának köszönhetően a válaszlehetőségek területe is megnövekedett, mely könnyebb kattinthatóságot eredményez. Mivel az online kapcsolattal rendelkező eszközök térnyerése miatt egyre többen töltenek ki kérdőívet okostelefonon vagy táblagépen, így a könnyebb kattinthatóság ezeknél az eszközöknél kifejezetten fontos.

Táblázatsorok beúszása

A nagyszámú sorból és oszlopból álló táblázatok igen nagy helyet foglalnak el a kitöltő képernyőjén, többször ki is lógnak abból, így csak legörgetéssel válik láthatóvá a táblázat egésze. Ilyen esetben a táblázat értelmezése és kitöltése nehézséget okozhat a válaszadó számára. A kérdőívszerkesztő szoftverben a táblázat megjelenése szakaszokra bontható, azaz meghatározható, hogy az soronként egyesével, a felhasználó által megadott számú soronként, vagy a képernyő méretét figyelembe véve, automatikusan meghatározott számú sorral legyen egyszerre látható. Az online kérdőívben a táblázathoz eljutva először a tábla első része látható, majd a Tovább gomb megnyomására a kérdés szövege egy helyben marad, míg a további sorok egymás után „úsznak be” a képernyőre.

Szemkamerás tapasztalat

A tesztelés során megerősítést nyert az az általános érvényű szabály, hogy a kevesebb sokszor több. Igaz ez akkor is, ha online tartalomról van szó, honlapok esetén a csak görgetés után látható információk sok esetben teljesen láthatatlanok maradnak. Fokozottan érdemes ezt figyelembe venni, ha kérdőívről van szó, csökkenti a kérdőív abbahagyásának esélyét, ha az egy oldalra szánt kérdések kitöltéséhez nincs szükség görgetésre, „felesleges” műveletre az oldalon. A hosszú táblázatok rövidítése, a kérdés szövegének, és táblázat fejlécének a változatlanul tartása csökkenti a kitöltési időt, és oda vezeti a tekintetet, ahová kell: az értékelendő elemek listájára.

Képre kattintás

A csomagolások, koncepciók, különböző designtervek tesztelésekor látványos és a kitöltést is megkönnyítő megoldás, ha a különböző elképzeléseket bemutató képek nem a válaszlehetőségek mellett szerepelnek, hanem maguk lesznek a válaszlehetőségek. Ilyenkor a képre kattintás jelenti a válasz kiválasztását, mely esetben egy előre beállított jelölő kép (pipa) jelenik meg a választott képen, képeken. Ez a beállítási lehetőség jól használható akkor is, ha a képek csak a válaszlehetőségek illusztrálását szolgálják (pl.: nem kiválasztása, műszaki cikkek stb.), így az online kérdőív színesebbé, érdekesebbé válik.

Szemkamerás tapasztalat

A kérdéstípus lehetővé teszi, hogy a kitöltő a válaszlehetőségekre és a kitöltési döntésre (melyiket válasszam) koncentráljon ahelyett, hogy magára a kitöltésre fordítaná figyelmét (hogyan válaszoljak a kérdésre). A képekről nem vonja el semmi a figyelmet, nincsenek megjelenítve a kérdésnél felesleges elemek (rádiógomb, szöveg, betűjelzés vagy sorszám az egyes választható opciók mellett), amik elterelik a tekintetet.

Képre kattintás + zoom out

A képek közötti választás esetében előfordulhat, hogy több kép egy képernyőn való megjelenítése szükséges, mely esetben a képek részletei a kis méret miatt nem vehetők ki teljesen. Erre a problémára jelent megoldást a freQuest kérdőívszerkesztő zoom out funkciója, aminek segítségével a kis képek nagyítva is megjelennek, ha a válaszadó föléjük viszi az egeret. A módszer jól használható például plakátok, borítóképek, egyéb designtervek esetében, amikor a teszteléshez több grafikai terv is készül, melyek közül a válaszadók véleménye alapján dől el, hogy melyik vagy melyek kerülnek végül felhasználásra.

Szemkamerás tapasztalat

Ennél a kérdéstípusnál fény derült a kérdésben elhelyezett kitöltési utasítás fontosságára, enélkül ugyanis a kitöltők nem vették észre, hogy a jobb oldali terület valódi funkcióját (mely az egér valamelyik válaszlehetőség fölé való mozgatása nélkül üres, fehér rész). Az utasítás elhelyezésével ez a probléma megoldódott, felhívja a figyelmet a kitöltést könnyítő nagyítási lehetőségre.

Asszociációs mátrix

Az asszociációs mátrix a szokványos táblázatok egy speciális megjelenítési lehetősége, mely a drag&drop technikát alkalmazza. A hagyományos táblázatok esetében a sorokban általában azok az elemek szerepelnek, amiket a válaszadónak értékelnie kell, vagy amikhez jellemzőket, tulajdonságokat kell társítania, az oszlopok pedig az értékelés eszközeit, illetve a társítandó jellemzőket, tulajdonságokat tartalmazzák. Az asszociációs mátrix megoldásnál az oszlopok elemei, azaz a jellemzők, tulajdonságok külön-külön szövegdobozokban jelennek meg, míg az értékelendő dolgok, azaz a sorok elemei alattuk, egy-egy saját „dobozban” helyezkednek el. Az egyes jellemzőket, tulajdonságokat az egér segítségével kell megfogni, és behelyezni a megfelelő elem „dobozába”. Ez az áthelyezés, társítás jelenti tulajdonképpen a válaszadást. Szerkeszthető olyan mátrix, ahol egy vagy akár több elemhez kell egy vagy akár több jellemzőt, tulajdonságot társítani.

Szemkamerás tapasztalat

A drag&drop kitöltési mód bonyolult táblázatokat vált ki, amik áttekintése – különösen, ha több dimenzió mentén kell több elemet értékelni, még inkább, ha egy tulajdonságot nem csak egy elemhez rendelhetünk hozzá – nehézséget jelent a kitöltők számára. Az ilyen, bonyolultabb táblázatok használatakor előfordulnak a kitöltés nehézségeiből adódó inadekvát válaszok: pl. a kitöltők sorokat tévesztenek, vagy hosszabb listák esetén nem tekintik át az összes jellemzőt az egyes elemek értékeléséhez. Mindezek kiküszöbölhetők ezzel a grafikusabb, „kártyaszerű” megjelenítéssel, melyek használatával akár képként megjelenített tulajdonságok is rendelhetők bizonyos elemekhez, vagy rendezhetők különböző halmazokba.

Posted by NRC Marketingkutató in : Módszer,

Kapcsolat

NRC Kft. 1034 Budapest, Kenyeres utca 28. www.nrc.hu

piackutatas@nrc.hu
Facebook Twitter

Küldjön üzenetet nekünk!