Windhager-Pokol Eszter: Bűnüldözés adatbányászati eszközökkel

2013. máj 14.A bűncselekmények rendkívül sokfélék lehetnek a pénzmosástól a sorozatgyilkosságig, azonban közös jellemzőjük, hogy mind a bűnesetek felderítésében, mind pedig a megelőzésükben nagyon fontos szerepet játszhatnak az analitikai eszközök.

A bűnüldöző szervek a felderítés első lépéseként szakértői szabályokat hoznak létre: szakértők tapasztalatai alapján egyszerű szabályrendszerrel leírják a gyanús eseteket. Például feltételezett pénzmosás esetén figyelnek bizonyos értékhatár feletti tranzakciókat vagy a túl gyakori készpénz be- és kifizetést.

Ha sikerül leleplezni pl. egy pénzmosás esetet vagy egy csaló telefonvásárlót, akkor érdemes megvizsgálni a hasonló viselkedésű embereket, cégeket. Sok esetben – különösen, ha a felderítés sokáig váratott magára – a csalók csoportosulnak, azaz elterjed egy csalástípus, és többen ugyanazokkal a módszerekkel hasonló viselkedési szokásokat követnek. Egyetlen felderített eset számos további gyanús ügyfélre hívhatja fel a figyelmet.

Ha már néhány bűntény felderítésre került, az adatbányászati módszertanban sztenderd eljárásként használt klasszifikációs algoritmusokkal megvizsgálható, hogy milyen jellemzők alapján különböztethetők meg a normális vagy gyanús cselekmények. Sőt a matematikai-statisztikai algoritmusok segítségével rangsorolhatjuk, mennyire hasonlóak az eseteink a korábban már felderített bűntényekhez.

Nagy szerepe lehet például annak, ha elemezzük az elmúlt években a közterületen elkövetett bűncselekményeket, s ezáltal ismerté válik az, hogy egy adott településen belül hol, milyen gyakran esik áldozatul valaki. Amennyiben ezt az elemzést nem csak évente egyszer, hanem folyamatosan elvégezzük, akkor például a járőrszolgálatok útvonalának tervezésekor már ezeket az adatokat figyelembe lehet venni, és fokozni lehet a rendőri jelenlétet a „fertőzöttebb” területeken. Másik hasznos célja lehet ezeknek az elemzéseknek, hogy az adatok ismeretében sokkal könnyebb megmondani, hogy egy telepítendő térfigyelő rendszer esetében hol vannak a kamerák telepítésének legideálisabb pontjai. Így azokon a helyeken célszerű kamerákat felszerelni, ahol nagyobb az ilyen jellegű bűncselekmények elkövetési valószínűsége.

Azonban nem szabad megfeledkezni sem az új járőrútvonalak, sem a felszerelt térfigyelő kamerák esetében arról, hogy az általunk megváltoztatott környezet valahogyan reagálni fog ezekre az intézkedésekre. Azt, hogy hogyan reagál majd, további elemzésekkel lehet meghatározni. A leírtakból érezhető, hogy a körülmények állandó változása mellett kell a közrendet, nyugalmat fenntartani.

A bűnügyi adatbázisokban tárolt adatok olyan elemzési lehetőséggel is szolgálnak, hogy az elkövetők személyét vizsgálva kereshetünk összefüggéseket arra vonatkozóan, hogy azok, akik már elkövettek valamilyen bűncselekménytípust, követnek-e el egy vagy több újabbat, és ha igen, akkor ugyanazt a bűncselekménytípust követik-e el, vagy valamilyen más, a korábbitól súlyosabbat. A bűnismétlés valószínűsége nagy összefüggést mutat általában a vagyoni hely­zet­tel, az életvitellel, képzettséggel, a lakókörnyezettel, az iskolai végzettséggel, életkorral stb. Éppen ezért ezen elemzések adatait ismerve sohasem szabad figyelmen kívül hagyni egy a hatóság tudomására jutott új bűncselekmény esetében, hogy ki vagy kik követtek el már korábban hasonló bűncselekményeket, és a nyomozásnak minden esetben erre is ki kell terjednie.

A bűnözők egyre kifinomultabb eszközöket vetnek be, így újabb és újabb trükköket kell lelepleznie a bűnüldözőknek. Szerencsére a modern eszközök erre is alkalmasak: olyan gyanús esetek is felkutathatók általuk, amihez hasonlót korábban még nem tapasztaltunk. Ennek alapja az, hogy matematikai értelemben a csalások mint bűncselekmények a normálistól eltérő viselkedési mintázatok. Ha a normális, megszokott viselkedési mintázatokat feltárjuk, akkor rögtön láthatóvá válnak azok az események, amelyek rendellenes viselkedésre utalnak.

Szinte minden összetettebb bűncselekmény esetében szükség van az elkövetői kör kapcsolatrendszerének vizsgálatára, speciálisabb bűncselekmények esetén a sértetti kapcsolatok feltérképezése is indokolt lehet. Hálózatkutatás segítségével a nagyobb bűnszervezetek kapcsolati hálózatát is feltérképezhetjük. Ha egy bűnözői kör egyik tagját sikerül beazonosítani, a szervezet egész struktúráját fel lehet deríteni, és eljuthatunk a vezetőkhöz. A kapcsolati hálózat felderítése történhet a vallomások jegyzőkönyveinek átolvasása során, vagy a lefoglalt eszközök, például mobiltelefonok, számítógépek stb. tárolt adatai felhasználásával kirajzolódó kapcsolati ábrák (térképek) elemzésével, jellemzően IBM i2 Analyst’s Notebook használatával. Az igazán sok információt a kevés erős kapcsolatot mutató kapcsolati hálózatok adják, pl. ha a mobiltelefonoknál csak néhány olyan hívószám van, melyeken az általunk definiált eszközök vagy személyek összekapcsolhatók. Ezek a kapcsolatok mindig fontos részét adják a nyomozásoknak. Ezekből lehet majd következtetni, hogy kik lehetnek a bűncselekmény kitervelői, irányítói, végrehajtói stb.

A fent bemutatott módszereket a bűnüldöző szerveken túl bankok, biztosítók, telekommunikációs cégek és más szolgáltatók használják: pénzmosás felderítésére, szolgáltatások esetén gyanús ügyfelek detektálására, például csalók mobiltelefon-vásárlásának vagy áramlopások felderítésére. Az analitikai eszközök között léteznek kifejezetten a bűncselekmények, csalások felderítésére és megelőzésére specializált szoftverek, mint az IBM i2 Analyst’s Notebook, de hasznosak a szélesebb elemzői palettával rendelkező szoftverek is, pl.: IBM SPSS Modeler. A két szoftver használatának kombinációja új távlatokat nyit meg a bűnüldözés történetében az egyén szűkebb környezetének vizuális és intelligens megjelenítése, valamint a nagyobb adattömegek mélyelemzésének összekapcsolása által.

A bűntények felderítése mellett fontos a bűncselekmények megelőzése is. A gyanús esetek, a fenti analitikák alkalmazásával, esetenként már a bűncselekmény elkövetése előtt valószínűsíthetők. Az alábbi esetben a bűncselekményt, bár nem analitikus eszközök bevetésével, de a rendelkezésre álló adatok alapján sikerült megelőzni. A kifinomult és specializálódott szoftverek alkalmazásával a bűnügyi statisztikák további nagymértékű javulása várható.

2010 februárjában elfogtak egy egyetemistát, aki valószínűleg iskolai mészárlást tervezett. Minden adat erre utalt: személyisége torzult, pszichiátrián kezelték, családtagjait súlyosan bántalmazta, fegyvert tartott, blogján verseket közölt a tervezett mészárlásról. Elfogásakor beismerte, hogy ámokfutást tervezett. Később azonban ezt a vallomását visszavonta, emiatt 2011 novemberében szabadlábra helyezték. Még a bűncselekmény elkövetése előtt letartóztatták. Nem lettek ártatlan áldozatok, az egyetemista megmenekült a börtöntől. Ezt mind azoknak köszönhetjük, akik időben felfigyeltek a veszély jeleire.

Az analitikai módszerek használatának széles körű elterjedése és beépülése az alkalmazásokba – véleményünk szerint – több megelőzött bűncselekményt eredményezhet, azonban ez már nem csak elméleti síkon vagy a sci-fi irodalomban jelentkező etikai és egyéb problémát vet fel.

Posted by NRC Marketingkutató in : Módszer,

Kapcsolat

NRC Kft. 1034 Budapest, Kenyeres utca 28. www.nrc.hu

piackutatas@nrc.hu
Facebook Twitter

Küldjön üzenetet nekünk!